Drills

Running Dynamic คือ ค่าที่บอกถึงประสิทธิภาพในการวิ่งของนักวิ่งแต่ละคน ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้นักวิ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกัน แม้จะวิ่งในเพซความเร็วเดียวกัน และยังหมายถึงนักวิ่งคนเดียวกันก็ยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวิ่งที่เพซความเร็วต่างกัน

Powered by MakeWebEasy.com