New
Best Seller

Marathon Advance

คุณสมบัติสินค้า:

คู่มือฝึกวิ่งพร้อมโปรแกรมฝึกวิ่งมาราธอนแบบเข้มข้น ระยะเวลา 16 สัปดาห์

Marathon Advance

Share

คู่มือฝึกวิ่งพร้อมโปรแกรมฝึกวิ่งมาราธอน (Advance)

มีโปรแกรมฝึกตามเวลาเป้าหมายที่ต้องการ ให้เลือก 9 โปรแกรม

Advance 1️⃣ Pace 5.20 ทำเวลา 3:45:02 ช.ม.
Advance 2️⃣ Pace 5.40 ทำเวลา 3:59:06 ช.ม. #SUB4
Advance 3️⃣ Pace 6.00 ทำเวลา 4:13:10 ช.ม.
Advance 4️⃣ Pace 6.20 ทำเวลา 4:27:14 ช.ม.
Advance 5️⃣ Pace 6.40 ทำเวลา 4:41:18 ช.ม.
Advance 6️⃣ Pace 7.05 ทำเวลา 4:58:53 ช.ม. #SUB5
Advance 7️⃣ Pace 7.20 ทำเวลา 5.09.20 ช.ม.
Advance 8️⃣ Pace 7.40 ทำเวลา 5.23.30 ช.ม.
Advance 9️⃣ Pace 8.00 ทำเวลา 5.37.34 ช.ม.

   คู่มือและโปรแกรมฝึกในรูปแบบไฟล์ pdf. จะถูกจัดส่งทางอีเมลหรือ Line Official @mjrunningcamp หลังจากที่ลูกค้าชำระเงิน และแจ้งเวลาเป้าหมายที่ต้องการ

✅ สิ่งที่ได้รับจากคู่มือฝึกวิ่งและโปรแกรมมาราธอน ✅

- โปรแกรมฝึก 16 สัปดาห์ ที่ออกแบบด้วยการใช้เพซความเร็วที่หลากหลาย

 - เพซความเร็วที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมตามระยะเวลาเป้าหมาย

▶️ Marathon
▶️ Half Marathon
▶️ 10K Race
▶️ Long run
▶️ Tempo run
▶️ Easy run
▶️ Long slow run
▶️ Speed Interval run 1000m

 - รูปแบบการฝึกวิ่งประเภทต่างๆ

▶️ Long Slow Run
▶️ Easy Run
▶️ Long Run
▶️ Tempo run
▶️ Speed Interval Run
▶️ Marathon Pace
▶️ Multiple Run
▶️ Half Marathon Pace
▶️ Recovery Run

 - ชนิดของการฝึกวิ่ง HR Zone

▶️ Fat burn Run
▶️ Cardio Run
▶️ Threshold Run
▶️ Transition Run
▶️ Endurance Run
▶️ Recovery Run
▶️ Warm up Run


- โปรแกรมยืดกล้ามเนื้อก่อนและหลังฝึกวิ่ง 5 โปรแกรม พร้อมกับ QR Code
- โปรแกรม Cross Training 11 โปรแกรม พร้อมกับ QR Code
- โปรแกรมทักษะวิ่ง 7 ทักษะ พร้อมกับ QR Code
- โปรแกรมพักผ่อนร่างกาย
- วิธีคำนวณดัชนีร่างกายและตารางแสดงค่าดัชนีร่างกาย
- คำแนะนำการดื่มน้ำ น้ำเกลือแร่ พลังงาน และการรับประทานอาหารก่อนฝึกซ้อมและก่อนแข่งขัน


 


Powered by MakeWebEasy.com