New
Best Seller

Program 10K

คุณสมบัติสินค้า:

คู่มือฝึกวิ่งพร้อมโปรแกรมฝึกวิ่ง 10 กิโลเมตร ระยะเวลา 10 สัปดาห์

10K Pace

Share

คู่มือฝึกวิ่งพร้อมโปรแกรมฝึกวิ่ง 10 กิโลเมตร

มีโปรแกรมฝึกตามเวลาเป้าหมายที่ต้องการ ให้เลือก 13 โปรแกรม

 โปรแกรมที่ 1 Pace 9.00 ทำเวลาไม่เกิน 1.32 ช.ม.
 โปรแกรมที่ 2 Pace 8.30 ทำเวลาไม่เกิน 1.27 ช.ม.
 โปรแกรมที่ 3 Pace 8.00 ทำเวลาไม่เกิน 1.22 ช.ม.
 โปรแกรมที่ 4 Pace 7.30 ทำเวลาไม่เกิน 1.17 ช.ม.
 โปรแกรมที่ 5 Pace 7.00 ทำเวลาไม่เกิน 1.12 ช.ม.
 โปรแกรมที่ 6 Pace 6.30 ทำเวลาไม่เกิน 1.07 ช.ม.
 โปรแกรมที่ 7 Pace 6.00 ทำเวลาไม่เกิน 1.02 ช.ม.
 โปรแกรมที่ 8 Pace 5.50 ทำเวลาไม่เกิน 60 นาที
 โปรแกรมที่ 9 Pace 5.40 ทำเวลาไม่เกิน 58 นาที
 โปรแกรมที่ 10 Pace 5.30 ทำเวลาไม่เกิน 56 นาที
 โปรแกรมที่ 11 Pace 5.20 ทำเวลาไม่เกิน 54 นาที
 โปรแกรมที่ 12 Pace 5.10 ทำเวลาไม่เกิน 53 นาที
 โปรแกรมที่ 13 Pace 5.00 ทำเวลาไม่เกิน 52 นาที

  คู่มือและโปรแกรมฝึกในรูปแบบไฟล์ pdf. จะถูกจัดส่งทางอีเมล หรือ Line Official @mjrunningcamp ในวันถัดไปหลังจากที่ลูกค้าชำระเงิน

 

✅ สิ่งที่ได้รับจากคู่มือฝึกวิ่งและโปรแกรม 10K ✅

- โปรแกรมฝึก 10 สัปดาห์ ที่ออกแบบโดยการใช้เพซความเร็วและโซนอัตราการเต้นของหัวใจ 
- คำอธิบายเกี่ยวกับการฝึกวิ่งด้วยการใช้เพซความเร็วและโซนอัตราการเต้นของหัวใจ
- คำอธิบายรูปแบบการฝึกวิ่งประเภทต่างๆ
▶️ Easy run
▶️ Tempo run
▶️ Speed interval run
▶️ Fat burn run
▶️ Recovery run
▶️ Multiple run


- เพซความเร็วที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมตามระยะเวลาเป้าหมาย
▶️ Easy run
▶️ Tempo run
▶️ 5K Race pace
▶️ 10K Race pace
▶️ Fat burn run

- คำอธิบายโปรแกรมยืดกล้ามเนื้อก่อนและหลังฝึกวิ่ง 5 โปรแกรม พร้อมกับ QR Code
- คำอธิบายโปรแกรม Cross Training 11 โปรแกรม พร้อมกับ QR Code
- คำอธิบายโปรแกรมทักษะวิ่ง 7 ทักษะ พร้อมกับ QR Code
- วิธีคำนวณดัชนีร่างกายและตารางแสดงค่าดัชนีร่างกาย
- คำแนะนำการดื่มน้ำ น้ำเกลือแร่ พลังงาน และการรับประทานอาหารก่อนฝึกซ้อมและก่อนแข่งขัน


สินค้าเกี่ยวข้อง

New
Best Seller
New
Best Seller
New
Best Seller
New
Best Seller
Powered by MakeWebEasy.com