Best Seller

MARATHON SUB3

คุณสมบัติสินค้า:

คู่มือฝึกวิ่งพร้อมโปรแกรมฝึกวิ่ง Marathon SUB3

Share

คู่มือฝึกวิ่งพร้อมโปรแกรมฝึกวิ่ง Marathon SUB3

✅ สิ่งที่ได้รับ ✅

-โปรแกรมฝึก 16 สัปดาห์

 - เพซความเร็วที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อม
▶️ Marathon
▶️ Half Marathon
▶️ 10K Race
▶️ Long run
▶️ Tempo run
▶️ Easy run
▶️ Long slow run
▶️ Speed Interval run 1000m


 - รูปแบบการฝึกวิ่งประเภทต่างๆ

▶️ Long Slow Run
▶️ Easy Run
▶️ Long Run
▶️ Tempo run
▶️ Speed Interval Run
▶️ Marathon Pace
▶️ Multiple Run
▶️ Half Marathon Pace
▶️ Recovery Run

- โปรแกรมยืดกล้ามเนื้อก่อนและหลังฝึกวิ่ง 5 โปรแกรม พร้อมกับ QR Code
- โปรแกรม Cross Training 11 โปรแกรม พร้อมกับ QR Code
- โปรแกรมทักษะวิ่ง 7 ทักษะ พร้อมกับ QR Code
- โปรแกรมพักผ่อนร่างกาย
- วิธีคำนวณดัชนีร่างกายและตารางแสดงค่าดัชนีร่างกาย
- คำแนะนำการดื่มน้ำ น้ำเกลือแร่ พลังงาน และการรับประทานอาหารก่อนฝึกซ้อมและก่อนแข่งขัน


 คู่มือและโปรแกรมฝึกในรูปแบบไฟล์ pdf. จะถูกจัดส่งทางอีเมลหรือ Line Official @mjrunningcamp 


สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com