New
Best Seller

10K Sub-50-Min

คุณสมบัติสินค้า:

คู่มือฝึกวิ่งพร้อมโปรแกรมฝึกวิ่ง 10 กิโลเมตร ระยะเวลา 14 สัปดาห์

10K Sub 50 Min

Share

คู่มือฝึกวิ่งพร้อมโปรแกรมฝึกวิ่ง 10 กิโลเมตร ทำเวลาต่ำกว่า 50 นาที

มีโปรแกรมฝึกตามเวลาเป้าหมายที่ต้องการ ให้เลือก 5 โปรแกรม

 โปรแกรมที่ 1 Pace 3.40 ทำเวลาไม่เกิน 37 นาที
 โปรแกรมที่ 2 Pace 3.50 ทำเวลาไม่เกิน 39 นาที
 โปรแกรมที่ 3 Pace 4.00 ทำเวลาไม่เกิน 40 นาที
 โปรแกรมที่ 4 Pace 4.20 ทำเวลาไม่เกิน 44 นาที
 โปรแกรมที่ 5 Pace 4.40 ทำเวลาไม่เกิน 47 นาที


  คู่มือและโปรแกรมฝึกในรูปแบบไฟล์ pdf. จะถูกจัดส่งทางอีเมล หรือ Line Official @mjrunningcamp ในวันถัดไปหลังจากที่ลูกค้าชำระเงิน

 

✅ สิ่งที่ได้รับจากคู่มือฝึกวิ่งและโปรแกรม 10K ✅

- โปรแกรมฝึก 14 สัปดาห์ ที่ออกแบบโดยการใช้เพซความเร็ว
- คำอธิบายเกี่ยวกับการฝึกวิ่งด้วยการใช้เพซความเร็ว
- คำอธิบายรูปแบบการฝึกวิ่งประเภทต่างๆ
▶️ Easy run
▶️ Tempo run
▶️ Speed interval run
▶️ Fat burn run
▶️ Recovery run
▶️ Multiple run


- เพซความเร็วที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมตามระยะเวลาเป้าหมาย
▶️ Easy run
▶️ Tempo run
▶️ 5K Race pace
▶️ 10K Race pace
▶️ Fat burn run

- คำอธิบายโปรแกรมยืดกล้ามเนื้อก่อนและหลังฝึกวิ่ง 5 โปรแกรม พร้อมกับ QR Code
- คำอธิบายโปรแกรม Cross Training 11 โปรแกรม พร้อมกับ QR Code
- คำอธิบายโปรแกรมทักษะวิ่ง 7 ทักษะ พร้อมกับ QR Code
- วิธีคำนวณดัชนีร่างกายและตารางแสดงค่าดัชนีร่างกาย
- คำแนะนำการดื่มน้ำ น้ำเกลือแร่ พลังงาน และการรับประทานอาหารก่อนฝึกซ้อมและก่อนแข่งขัน


สินค้าเกี่ยวข้อง

New
Best Seller
New
Best Seller
New
Best Seller
Powered by MakeWebEasy.com