New
Best Seller

Marathon 3:30

คุณสมบัติสินค้า:

คู่มือฝึกวิ่งพร้อมโปรแกรมฝึกวิ่งมาราธอน ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ทำเวลาไม่เกิน 3:30 ชั่วโมง

Marathon 3.30

Share

คู่มือฝึกวิ่งพร้อมโปรแกรมฝึกวิ่ง Marathon ทำเวลาต่ำกว่า 3:30 ชั่วโมง

มีโปรแกรมฝึกตามเวลาเป้าหมายที่ต้องการ ให้เลือก 5 โปรแกรม

 โปรแกรมที่ 1 Pace 4.10 ทำเวลาไม่เกิน 2.56 ช.ม.
 โปรแกรมที่ 2 Pace 4.20 ทำเวลาไม่เกิน 3:03 ช.ม.
 โปรแกรมที่ 3 Pace 4.30 ทำเวลาไม่เกิน 3.10 ช.ม.
 โปรแกรมที่ 4 Pace 4.40 ทำเวลาไม่เกิน 3.17 ช.ม.
 โปรแกรมที่ 5 Pace 4.50 ทำเวลาไม่เกิน 3.24 ช.ม.
 โปรแกรมที่ 6 Pace 5.00 ทำเวลาไม่เกิน 3.30 ช.ม.


  คู่มือและโปรแกรมฝึกในรูปแบบไฟล์ pdf. จะถูกจัดส่งทางอีเมล หรือ Line Official @mjrunningcamp ในวันถัดไปหลังจากที่ลูกค้าชำระเงิน

 

✅ สิ่งที่ได้รับจากคู่มือฝึกวิ่งและโปรแกรม ✅

- โปรแกรมฝึก 16 สัปดาห์ ที่ออกแบบโดยการใช้เพซความเร็ว
- คำอธิบายเกี่ยวกับการฝึกวิ่งด้วยการใช้เพซความเร็ว
- คำอธิบายรูปแบบการฝึกวิ่งประเภทต่างๆ
▶️ Easy run
▶️ Tempo run
▶️ Speed interval run
▶️ Fat burn run
▶️ Recovery run
▶️ Multiple run


- เพซความเร็วที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมตามระยะเวลาเป้าหมาย
▶️ Easy run
▶️ Tempo run
▶️ 5K Race pace
▶️ 10K Race pace
▶️ Fat burn run

- คำอธิบายโปรแกรมยืดกล้ามเนื้อก่อนและหลังฝึกวิ่ง 5 โปรแกรม พร้อมกับ QR Code
- คำอธิบายโปรแกรม Cross Training 11 โปรแกรม พร้อมกับ QR Code
- คำอธิบายโปรแกรมทักษะวิ่ง 7 ทักษะ พร้อมกับ QR Code
- วิธีคำนวณดัชนีร่างกายและตารางแสดงค่าดัชนีร่างกาย
- คำแนะนำการดื่มน้ำ น้ำเกลือแร่ พลังงาน และการรับประทานอาหารก่อนฝึกซ้อมและก่อนแข่งขัน


สินค้าเกี่ยวข้อง

New
Best Seller
New
Best Seller
New
Best Seller
Powered by MakeWebEasy.com